Soorten dagbesteding en activerende werkzaamheden

Dagbesteding voor volwassenen.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar biedt Buytenplaats Zigtrijk vele mogelijkheden om binnen en buiten zinvol bezig te zijn. Afhankelijk van hun behoeftes en wensen kijken we samen met de deelnemer wat zij willen en kunnen. We passen de activiteiten aan het eigen ritme, tempo en energiehuishouding aan en houden rekening met eventuele wisselende omstandigheden.

Binnen Buytenplaats Zigtrijk kan men diverse rollen op zich nemen. Voorbeelden hiervan zijn gastvrouw/heer, activiteiten op het gebied van koken, schoonmaken, dieren verzorgen of werkzaamheden in de tuin.

Ook voor goed opgeleide mensen willen we op Buytenplaats Zigtrijk een werkklimaat creëren waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden kunnen verrichten. Te denken valt aan bijvoorbeeld : administratieve taken, teksten schrijven, communicatie, PR, marketingactiviteiten of andere activiteiten waar iemand goed in is. Samen kijken we naar de kwaliteiten en het aantal uren dat men in wil/kan vullen. De bedoeling is om iedereen zijn kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten zodat ieder zich waardevol voelt. We willen op deze manier een bijdrage leveren aan het herstel van de deelnemer, zowel herstel van perspectief als van herstel van eigenwaarde.

Dagbesteding voor ouderen en mensen met dementie.

Zigtrijk biedt dagbesteding aan ouderen met als uitgangspunt, activiteiten die aansluiten bij de kwaliteiten en behoeftes van de individuele gasten. Uiteraard is er professionele begeleiding aanwezig.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Men is dan ook geen cliënt maar een gast. We proberen het gewone leven zijn gang te laten gaan. 

Dagbesteding in de Tuinen van Zigtrijk.

De Tuinen van Zigtrijk is een belevingstuin in wording. Uitgangspunt is het scheppen van een moestuin, boomgaard en een wandeltuin waarin je tot rust kan komen. Een fijne, laagdrempelige plek om te zijn en om onder begeleiding te werken.

De Tuinen van Zigtrijk biedt zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding. Samen kijken wij voorbij de diagnose en spelen we in op de wensen en behoeften van de persoon. Zo kunnen we samen een gewenste invulling van de dag en week realiseren.

Vindt u het leuk om samen met ons de Tuinen van Zigtrijk verder uit te breiden en terug te brengen naar de charmes die de tuin gekend heeft. Benader ons, dan kijken we samen naar de mogelijkheden die er zijn.

Neem contact op