Kwaliteit

Kwaliteit

Zigtrijk vindt kwaliteit heel erg belangrijk. De huiselijke, persoonlijke sfeer die er heerst, maar ook de proffesionele begeleiding met gediplomeerde medewerkers zijn daar getuige van.

Kwaliteitskeurmerk Federatie Landbouw en Zorg

Daarnaast hebben we ook organisatorisch gebied actief op het gebied van kwaliteit. Zo hebben wij in november 2019 het kwaliteitskeurmerk 'kwaliteit laat je zien' behaald dat afgegeven is door de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Dit is een overkoepelende organisatie die de belangen van ruim 850 zorgboerderijen in Nederland behartigd. Middels deze link komt u op onze pagina op zorgboeren.nl, de website van de FLZ. Hier treft u onder andere aan; de soort zorg en begeleiding, de activiteiten, de bekostiging, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Maar ook een verwijzing naar het klachtenregelement en de privacyverklaring.

Het keurmerk is drie jaar geldig. Voor Zigtrijk betekent dit dat er in november 2022 weer een audit zal plaatsvinden. Daarnaast wordt er jaarlijks door ons een jaarverslag geschreven. Middels deze link  vindt u ons actuele jaarverslag met daarin de klachtenmeldingen en indien er klachten waren hoe deze door Zigtrijk zijn afgehandeld. Voor zowel 2018 als 2019 geldt dat er geen enkele klacht was ingediend.

Aansluiting Coöperatie Boer&Zorg

Tevens zijn wij aangesloten bij de Cooperatie Boer&Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.
Zij hebben hun krachten gebundeld om samen sterker te staan in de zorgsector. Zigtrijk heeft gekozen voor deze aansluiting vanwege de profesionaliteit die de medewerkers bieden op diverse gebieden van zorgondersteuning en zorgcontractering. Zo sluit Cooperatie Boer&Zorg onder andere de zorgcontracten met opdrachtgevers als gemeenten en zorgkantoren voor Jeugdwet, Wmo en Wlz en verantwoordt deze naar gemeenten en zorgkantoren. Daarnaast verzorgt de cooperatie de betalingen voor geleverde zorg. Tevens is er een gezamelijke privacyverklaring, die u middels deze link kan inzien.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Veilig werken is vinden we belangrijk op Zigtrijk, daarom wordt er extra aandacht geschonken aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor Zigtrijk wordt dit verzorgd door Stigas. Deze organisatie biedt een RI&E aan die speciaal is bedoeld  voor zorgboerderijen. Eens in de vijf jaar verzorgd Stigas een inventarisatie en keuring, waarbij gekeken wordt naar eventuele knelpunten binnen de veiligheid, arbo en gezondheidsrisico's binnen het bedrijf. Jaarlijks worden alle punten nagelopen en gekeken of deze nog actueel zijn.