Wat wij belangrijk vinden

Wat wij belangrijk vinden:

  • Persoonlijke aandacht. Onderhouden van sociale contacten en andere activiteiten binnen- en buitenshuis, om zelf fit en actief te blijven.
  • Zinvol bezig zijn in een veilige omgeving. Samen met de deelnemers bepalen we wat we gaan doen.
  • Iedereen heeft kwaliteiten. De deelnemer, met zijn/haar mogelijkheden, staat bij ons centraal.Denken in mogelijkheden en kansen. Een ieder mag zichzelf zijn zoals hij is. We bieden graag die ruimte op Zigtrijk.
  • Kleinschaligheid. Wij vinden persoonlijke begeleiding uiterst belangrijk, want aandacht geeft kracht.
  • Korte lijntjes. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking met ouders/verzorgers/begeleiders.
  • Mantelzorgers ontlasten van hun (dagelijkse) zorgtaken. Dit kan hen helpen om langer in staat te zijn om mantelzorger te blijven.