Mantelzorgers

Voor mantelzorgers:

Voor mantelzorgers hebben wij een luisterend oor. We bespreken graag met hen hoe we kunnen helpen met het verlichten van hun (dagelijkse) zorgtaken, zodat ze langer in staat zullen zijn om mantelzorger te blijven. Wij vinden hun verhaal belangrijk omdat zij de gast het beste kennen en wij daar graag op aansluiten. Natuurlijk zijn zij welkom op Zigtrijk en kunnen hun familielid/naaste in de gewenningsperiode ondersteunen op Zigtrijk als daar behoefte aan is. Ook is er de mogelijkheid op Zigtrijk een themabijeenkomst te organiseren waar men andere mantelzorgers ontmoet.