Psychisch kwetsbaren

Soms wordt het leven beperkt door psychische beperkingen en lijkt het leven tot stilstand gekomen te zijn. Met het bieden van structuur, ritme, regelmaat, maar bovenal met ondersteuning, rust, ruimte  en inspiratie kan Zigtrijk helpen om mensen weer een stapje verder te helpen.

Wij geloven in eigen kracht en kwaliteiten en wij ervaren het als creatieve uitdaging om samen met u en in overleg met u, in beweging te komen. Het geeft afleiding van de problematiek. En het helpt om weer in de gelegenheid te komen tot zelf-ontwikkelling, sociale contacten en een zinvolle daginvulling.

Neem contact op